Wijkteams

Taak/doel:
Het geheel van bezoekwerk – pastoraal, diaconaal, bejaarden, zieken en gelegenheidsbezoek
(huwelijk, geboorte, jubileum) – binnen de wijken, zodat elk gemeentelid voldoende en zo goed
mogelijk aandacht krijgt.

Het wijkteam bestaat uit een ouderling, een wijkmedewerker en een diaken. O.l.v. de
wijkouderling wordt er met elkaar een bezoekplanning gemaakt, en afgelegde bezoeken worden
desgewenst besproken. Op afroep kan de predikant/kerkelijk werker er bij worden gevraagd.
Contactpersonen:
voorzitter wijkteams:   mw. M. Booden
notulist:                     mw. I. Smids
Wijkteam wijk 1:
mw. M. Booden        wijkouderling
mw. E. Snijders        wijkdiaken
mw. C. in ’t Veld       wijkmedewerker
Wijkteam wijk 2:
dhr. P.G. Lammeree  wijkouderling
mw. E. Snijders        wijkdiaken
mw. N. Kieboom       wijkmedewerker
Wijkteam wijk 3:
mw. I. Smids           wijkouderling
mw. E. Snijders        wijkdiaken
mw. T. Groeneveld   wijkmedewerker
Wijkteam wijk 4:
mw. H. Lammeree     wijkouderling
mw. E. Snijders         wijkdiaken
mw. L. Knot              wijkmedewerker
Wijkteam wijk 5:
mw. R. Hensen          wijkouderling
mw. E. Snijders         wijkdiaken
mw. M. van Roon      wijkmedewerker
Zorgwaard, locatie ‘De Hoge Weide’:
mw. G. van der Stel   wijkmedewerker
‘Gruttoflat’:
mw. M. Booden         wijkouderling