Website

De website van onze kerk (wp.gereformeerdekerkstrijen.nl) heeft als doel:

  • Mensen buiten de eigen kerk die via internet op zoek zijn naar kerkelijke activiteiten in Strijen informatie bieden over ons aanbod.
  • Gemeenteleden de mogelijkheid bieden de informatie uit de INFO (zie pagina 19) digitaal te kunnen raadplegen.
  • Delen van foto’s van gehouden activiteiten.
  • Ruimte voor alle commissies en clubs om hun eigen nieuws, agenda en/of documenten beschikbaar te stellen.
  • Opnames van de kerkdiensten beschikbaar stellen. (Deze zijn via onze website dan later te beluisteren)

Voor het aanvragen van een extra e-mail adres of toegang tot de site kunt u contact opnemen met de kerkenraad: scriba@gereformeerdekerkstrijen.nl