Preekvoorziening

Taak/doel:

  • Het benaderen en uitnodigen van voorgangers voor de overige diensten. Hierbij wordt rekening gehouden met de divers samengestelde gemeente. Indien een eigen predikant/kerkelijk werker werkzaam is binnen de gemeente gaat hij/zij op verzoek van de kerkenraad het aantal afgesproken diensten per maand (thans 1 met o.a. de jeugddiensten) voor.
  • Zij bevestigen na het maken van de afspraak deze terstond per mail (afspraken worden gemaakt in de periode januari/mei voor het daaropvolgende jaar).
  • Elk jaar proberen zij een aantal nieuwe (voor Strijen onbekende) voorgangers vast te leggen.
  • Ongeveer 14 dagen voordat de voorganger voorgaat, wordt de preekbeurt in een bevestigingsbrief nogmaals bevestigd. In deze bevestigingsbrief, met bijlagen (o.a. declaratieformulier), staan alle gewoonten en gebruiken en eventuele bijzonderheden, zoals lied van de maand, naam organist, naam lector, kindernevendienst, projecten e.d. binnen onze gemeente vermeld.
  • De bijzonderheden moeten uiterlijk 15 dagen voor de betreffende dienst aan de preekvoorzieners worden doorgegeven, zodat zij die aan de voorganger kunnen doorgeven.
  • De voorgangers dienen uiterlijk op donderdagavond 19.00 uur de liturgie voor de daaropvolgende zondag, per mail, aan de preekvoorzieners aan te leveren.
  • De preekvoorzieners mailen de liturgie terstond door naar allen, die betrokken zijn/een rol hebben binnen de dienst (koster, organist, lector, voorzitter en scriba kerkenraad, beamerbedienaar en zij die de liturgie bezorgen bij de kerkzenderluisteraars e.d.).
  • Indien nodig regelen zij vervoer naar en van Strijen.
  • Samen met de penningmeester houden zij zicht op het inleveren van de declaraties door de voorganger.
  • De preekvoorzieners rapporteren jaarlijks aan de kerkenraad, en kunnen, als zij dat willen, onkosten declareren bij het College van Kerkrentmeesters.

Preekvoorzieners worden door de kerkenraad voor onbepaalde tijd benoemd.