apr 15

Lijdensweek

Afgelopen week hebben we, na de vesper en het laatste avondmaal, op Goede Vrijdag stil gestaan bij het sterven van Jezus.
 Zeven kaarsen van navolging werden ontstoken.

– Wij ontsteken een kaars opdat Zijn licht ons de moed geeft teleurstellingen te verwerken en door het duister heen te trekken.
– Wij ontsteken een kaars opdat Zijn licht ons helpt en inspireert het goede te doen en ons vrede geeft van binnen.
– Wij ontsteken een kaars opdat Zijn licht onze duistere gedachten verlicht en ons het Licht laat zien.
– Wij ontsteken een kaars opdat Zijn licht ons laat zien wat we fout doen en ons de moed geeft om daarnaar te kijken.
– Wij ontsteken een kaars opdat door Zijn licht de wijsheid van God zich zal verspreiden op aarde en ons in dat licht zal plaatsen.
– Wij ontsteken een kaars opdat het licht dat Jezus de kracht gaf zijn kruis te dragen, ook ons kracht geeft ons kruis te dragen.
– Wij ontsteken een kaars opdat Zijn licht ons zal verlichten als we het moeilijk hebben.

Na afloop hebben we buiten in het vuur gegooid dat wat we achter ons willen laten, op weg naar Pasen en verder…

feb 16

EO-jongerendag 2017

Op zaterdag 10 juni 2017 is het zover: de 43e editie van de EO-Jongerendag!

Ben je 15 jaar of ouder? Geef je voor 6 maart op bij Monica!
mjc.geus@hotmail.com

Kom samen met 25.000 anderen naar GelreDome in Arnhem om samen te zingen, te bidden, feest te vieren en stil te staan bij het thema “Fear not”. God kent je angsten, Hij is bij je en biedt je een hoopvolle toekomst. Dat willen we deze dag uitstralen door middel van inspirerende toespraken, getuigenissen van BEAM’ers en de muziek van internationale artiesten. En natuurlijk kun je ook weer meezingen met onze eigen BEAM Worshipband.

https://www.youtube.com/watch?v=wc3pJweuPmU