Kindernevendienst

De kindernevendienst in onze kerk wordt gehouden tijdens de overdenking van de dominee. Vlak voor de preek komen alle kinderen in de basisschoolleeftijd (4 – 12 jaar) op de voorste bank zitten en zingen we met de hele gemeente het lied “we gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht”. Tijdens dit lied wordt de lantaarn ontstoken en een kind loopt hiermee voorop de kerkzaal uit. Op deze manier nemen wij het licht van de Paaskaars mee naar onze eigen dienst.

Achter de kerkzaal ligt De Haven, een gezellige ruimte waar we bij elkaar komen. We beginnen meestal met een kort gesprekje, waarin er even tijd is voor de kinderen om een belangrijke gebeurtenis van de afgelopen week te vertellen. Dan wordt er vaak een mooi bijbelverhaal verteld, soms in een eigentijdse versie. Aansluitend gaan we met elkaar dit verhaal uitwerken. Dit kan van alles zijn: een mooie knutsel, een vorm van toneelspel, een puzzel of een gesprek. De leiding maakt gebruik van Bonnefooi, Kind op Zondag of het internet voor de invulling van de kindernevendienst.
Rondom hoogtijdagen, zoals Kerst en Pasen, wordt er een project gekozen, waarin we met elkaar toewerken naar de grote feestdag. Zo’n project is altijd bijzonder en heel fijn om met elkaar samen te werken en te groeien naar een feestelijke dag.
Tijdens de kindernevendienst kunnen de kinderen aangeven of ze ergens voorbeden voor willen doen of ergens voor willen danken. Dit wordt genoteerd in het voorbedeboek en na de nevendienst aan de dominee gegeven.
Terug in de kerk vertelt de leiding kort aan de gemeente wat het onderwerp van de dag was, zodat de gemeente dit ook mee kan beleven. Regelmatig worden dan de knutsels getoond.
Tijdens de zomerperiode juli en augustus is er geen kindernevendienst. Ook tijdens de jeugddienst 12- is er geen kindernevendienst. Deze dienst vindt eenmaal per jaar plaats. Bij bijzondere diensten (doop, belijdenis, bevestiging ambtsdragers) wordt er namens de kindernevendienst een attentie overhandigd.
Als u vragen heeft, kunt u terecht bij Tineke Verhaegen via email: knd@gereformeerdekerkstrijen.nl
Hartelijke groeten van de KND-leiding