Kerkelijk werker

Taak/doel: De kerkelijk werker heeft als taak het ondersteunen van de diverse gemeenteactiviteiten.
Daarbij heeft de kerkenraad de volgende prioriteiten aangegeven:

  •  commissies
  •  pastoraat:
    • jeugd 16-23 jaar
    • volwassenen 23-45 jaar
    • zieken en crisispastoraat
  •  kerkenraad

Onze kerkelijk werker is Daniel Poesiat.
kw@gereformeerdekerkstrijen.nl