Jeugd en Dienst

Met ingang van het seizoen 2016 zijn Jeugdraad, Kindernevendienst en Werkgroep Eredienst samengevoegd.
Onder de naam ‘Jeugd en Dienst’ zoeken we naar nieuwe wegen om onze kerk en onze jeugd toekomst te geven.

We komen 1 keer in de 5 à 6 weken samen en werken samen aan de invulling van o.a. KND, speciale diensten en de familiedienst.
Ook vanuit de kerkenraad is er iemand aanwezig zodat we als Jeugd en Kerk weer wat dichter bij elkaar komen.

Contact: jeugdendienst@gereformeerdekerkstrijen.nl