INFO-redactie

Taak/doel:
Het vormgeven van een digitaal informatieblad

De leden van de INFO-redactie (4) worden door de kerkenraad benoemd op voordracht vanuit de redactie voor onbepaalde tijd. Zo mogelijk heeft een kerkenraadslid zitting in de redactie, namens de kerkenraad. Maandelijks wordt (behalve in de zomermaanden) het Informatieblad Gereformeerde Kerk Strijen (INFO) per e-mail verzonden met artikelen, verslagen van vergaderingen op kerkelijk gebied, rubriek gemeenteleven, jeugdrubriek, enz.

Om de INFO te ontvangen dient u zich hiervoor aan te melden op de website van de kerk:
www.gereformeerdekerkstrijen.nl.
Voor het aanmelden van INFO-digitaal is geen wachtwoord nodig. Op de startpagina staat links in de kolom INFO-digitaal. Als u hierop klikt en daarna uw naam, adres en uw emailadres opgeeft, krijgt u een e-mail met een link waar u op moet klikken om de aanmelding te bevestigen.
Vervolgens krijgt u voortaan de INFO per e-mail toegestuurd.
Maandelijks is er een redactievergadering (doorgaans op de 4e maandag van de maand).
Eén maal per twee jaar wordt de Gemeentegids van de Gereformeerde Kerk Strijen uitgebracht (getypt, gestencild, geniet, enz.) in opdracht van de kerkenraad. Twee maal per jaar wordt de Gemeentegids van de Gereformeerdekerk Strijen geactualiseerd op de website in opdracht van de kerkenraad. Jaarlijks is er een rapportage op de kerkenraadsvergadering, onkosten worden gedeclareerd bij het College van Kerkrentmeesters.

Contact INFO:
dhr. A. Hordijk
inforedactie@gereformeerdekerkstrijen.nl