Gemeenteavond en gemeentezondag

Jaarlijks wordt er onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad een gemeenteavond gehouden. Op deze avond wordt een jaarverslag gepresenteerd door de scriba. Daarnaast zijn er de financiële jaarstukken van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen (w.o. ook ZWO), Stichting Knipscheerorgel, enz.
Ook is er de mogelijkheid om met elkaar van gedachten te wisselen over een voor de gemeente actueel onderwerp en/of is er een ander gemeente-gerelateerd verdiepingsmoment.

Eenmaal per jaar wordt een gemeentezondag georganiseerd. ’s Ochtends is er een speciale kerkdienst met daarna een informeel samenzijn met koffie, thee en allerlei lekkers, waar we elkaar als gemeente kunnen ontmoeten. Indien mogelijk en bij voldoende belangstelling wordt er een andere activiteit georganiseerd. Tijdens de dienst nemen kinderen, die naar het voortgezet onderwijs gaan, afscheid van de kindernevendienst.