Contact

Email

Scriba: scriba@gereformeerdekerkstrijen.nl
Diaconie: diaconie@gereformeerdekerkstrijen.nl
Kerkrentmeesters: cvk@gereformeerdekerkstrijen.nl
Kosters: kosters@gereformeerdekerkstrijen.nl
Verhuur: verhuur@gereformeerdekerkstrijen.nl
Werkgroep Eredienst: wge@gereformeerdekerkstrijen.nl
Stichting Knipscheer-Orgel Strijen: knipscheer@gereformeerdekerkstrijen.nl
Info Redactie: inforedactie@gereformeerdekerkstrijen.nl
Website: webmaster@gereformeerdekerkstrijen.nl

Bankrekeningnr. van de kerk:

NL74 RABO 0361 8011 57
NL17 INGB 0000 1629 65
t.n.v. de penningmeester van de Gereformeerde Kerk.

Bankrekeningnr. van de Diaconie:

NL94 RABO 0361 8008 94
t.n.v. de Diakonie van de Gereformeerde Kerk.

Bankrekeningnr. van Stichting Knipscheer-Orgel Strijen:

NL58 INGB 0005 3506 60
t.n.v. Stichting Knipscheer-Orgel Strijen.

Adres

Correspondentieadres:
Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Strijen
Postbus 5786
3290 AB Strijen

Adres kerkgebouw: Spui 12, Strijen