dec 18

Inspiratieboom

Ook dit jaar staat er voor de kerk een inspiratieboom. Deze boom hangt vol met ballen waar een inspirerende tekst, tip of lied in zit. Als u langs komt kunt u een bal uit de boom halen. In de bal zit een boodschap voor u. Zelf kunt u ook een boodschap op schrijven en dit in een lege bal stoppen. Deze bal kan dan in de boom gehangen worden voor andere bezoekers. Alle benodigdheden liggen bij de boom. Natuurlijk is alles corona-proof geregeld.

Geef andere mensen ook de tip om deze speciale boom te bezoeken tijdens een wandeling.

Gezegende dagen!

okt 06

Woensdag Kerk Open

Onze Kerk is voortaan iedere woensdagmiddag van 13:00 tot 15:30 uur open. In deze hectische tijd hebben veel mensen behoefte aan een plaats waar ze even tot rust kunnen komen, tot bezinning. Ingrediënten om binnen te lopen: bidden, kaarsje branden, een gesprek als je dat wilt of wanneer je nieuwsgierig bent.

Niet altijd doorjakkeren, maar even stil staan, waar sta je in het leven, hoe gaat het ermee? Vorig jaar met Allerzielen (1 nov.) was de kerk open en daar bleek duidelijk behoefte aan, Juist dat ongedwongene werd op prijs gesteld. Iedereen is welkom, ongeacht de achtergrond of beweegredenen. 

Wij hopen u te ontmoeten in ons kerkgebouw waar onze deuren maar vooral onze harten voor u en iedereen openstaan!

Voor meer informatie,

mail naar: opendeur@kerkaanhetspui.nl of bel/app kerkelijk werker, Daniel Poesiat. Tel. 06 39241954. 

mrt 08

Voorlopig geen Vespers

In de weken voorafgaande aan Pasen was het plan iedere woensdagavond vespers te houden in de Gereformeerde Kerk van Strijen.
Thema is dit jaar “Sta op!” 

Helaas gaan deze om begrijpelijke redenen niet door. 

jan 11

Gezinsdienst 2 febuari

Zondag 2 februari is het weer gezinsdienst. 

We hopen jong en oud weer te verwelkomen in gebouw ‘De Haven’ voor een kopje koffie of thee . Ook na de dienst is er koffie. Er is KND voor alle kinderen van 0 tot 12. De kinderen gaan aan het begin van de dienst ook gezellig mee naar de kerk👪 voor de aller kleinste is er voor in de kerk een kleed waar ze kunnen spelen. Ze horen er tenslotte allemaal bij!

Tot dan, of in één van onze andere diensten

jun 06

Kamp 2019

7 & 8 september gaan we weer samen met de kinderen uit de Gereformeerde en Hervormde Kerk Numansdorp op kamp.

Iedereen van groep 3 tot 18 jaar kan zich opgeven.

Voor meer informatie kun hier de uitnodigingsbrief downloaden.

Opgeven gaat via deze link.

apr 21

18 mei: BBQ!

Om elkaar eens op een andere manier te ontmoeten organiseren we 18 mei een barbecue. Iedereen is welkom!

Locatie:
Tijd:
Kosten:
De Haven (achter de kerk)
vanaf 17.00 uur
€7,50 p.p. all-in
kinderen t/m 12 jaar €3,50 p.p.

Aanmelden uiterlijk 7 mei:
-via mail naar of bbq@gereformeerdekerkstrijen.nl
-als je geen mail hebt telefonisch bij Daniël Poesiat 06 3924 1954
-maak voor 7 mei ook ajb het geld over op rek.nr.NL18RABO 0144198185
t.n.v. W. Hamerslag met vermelding van “BBQ”, aantal deelnemers en
achternaam deelnemers. Daarmee wordt je aanmelding definitief.
Als je dieetwensen of allergieën hebt, geef deze dan bij je aanmelding per
mail door, dan willen we daar graag rekening mee houden.

We zien je graag!

PS: Meehelpen? Graag, mail naar bbq@gereformeerdekerkstrijen.nl

feb 20

Pasen 2019

As zondag 21 april hopen we samen Pasen te vieren. In de dienst, die om 9:30 begint, staan we stil bij het lijden maar vooral de opstanding van de zoon, Jezus Christus!

Onze kerkelijk werker Daniel Poesiat zal deze dienst voorgaan.

Hopelijk tot dan!