sep 08

Kerk in Actie zoekt collectanten

Voor het eerst in de geschiedenis organiseert Kerk in Actie een landelijke huis-aan-huiscollecte. De collecte wordt gehouden in de week van 29 november – 5 december. Doel van de collecte is hulp aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. Kerk in Actie zoekt nog collectanten. Doet u mee?

In Griekse vluchtelingenkampen verblijven duizenden kinderen. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar een veilige plek. Kerk in Actie helpt met voedsel, kleding en onderwijs en probeert deze kinderen op een betere plek te krijgen.

Door het organiseren van een landelijke huis-aan-huiscollecte hoopt Kerk in Actie dat meer mensen betrokken raken bij haar werk. Kerk in Actie heeft inmiddels voor ruim 600 plaatsen in Nederland collectecoördinatoren en collectanten geworven, maar is nog op zoek naar collectanten. Wilt u zich inzetten voor vluchtelingenkinderen? Meld u dan aan als collectant bij de plaatselijke collectecoördinator: Mark Overbeek, mark@gereformeerdekerkstrijen.nl. U kunt zich ook opgeven bij het landelijk collecteteam van Kerk in Actie: 030 – 880 1510, collecte@kerkinactie.nl of via kerkinactie.n/huisaanhuiscollecte.

Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse Kerk in Nederland. De organisatie zet zich wereldwijd in tegen armoede en onrecht. De projecten van Kerk in Actie richten zich op mensen slachtoffer zijn van rampen en conflicten, mensen die niet in vrijheid kunnen geloven en mensen die leven in armoede. Een belangrijk deel van het werk van Kerk in Actie richt zich op kinderen die in de knel zitten door oorlog, armoede of uitbuiting. Kijk ook op kerkactie.nl.

apr 17

Online vieringen en bijwonen!

Vanaf zondag 26 juli wordt de viering live online uitgezonden via kerkdienstgemist.nl

Klik eenvoudig op de datum van de uitzending om die te bekijken. Dit kan nu ook op uw mobiele telefoon of tablet zonder iets te hoeven installeren.

Voorbeden kunnen doorgegeven worden via het e-mail adres: voorbede@gereformeerdekerkstrijen.nl

Omdat velen de samenkomst erg gemist hebben de afgelopen periode is het gelukkig ook weer mogelijk om de dienst bij te wonen.
Helaas met de nog steeds geldige beperking van afstand houden, niet zingen en handen reinigen voor binnenkomst.
Ook moet u zich vooraf aanmelden. Dan kan via deze link:
http://www.gereformeerdekerkstrijen.nl/bijwonen/
en de knop rechts op de site. Na inschrijven ontvangt u direct bevestiging,
Iedereen is welkom, er is voldoende plaats. Het opgeven is helaas vanwege de richtlijnen van het RIVM noodzakelijk en we voorkomen hiermee de verplichte gezondheidsvragen op de zondagochtend.

Vanwege de afgenomen belangstelling is deze week de laatste mogelijkheid om deel te nemen aan de gezamenlijke ‘koffiedrinken’ video bijeenkomst met beeld en geluid. Klik hier om aan te sluiten, vanaf 11:15 tot ong. 11:45

Hiervoor gelden dezelfde instructies als voorheen bij de viering, alleen in dit geval kunt u het eigen beeld en geluid delen. Er is de optie ‘Deelnemen op het web’ waarna u een naam op moet geven om deel te nemen. U kunt dit vooraf even testen.

De vieringen van de afgelopen weken kunt u op de gebruikelijke plaats vinden (Media – Diensten beluisteren). Daar kunt u de dienst naluisteren maar ook terugkijken.
Vanaf 26 juni gaat u naar kerkdienstgemist.nl om diensten terug te kijken.

mrt 16

Helpende handen en voeten gezocht i.v.m. corona virus

Door de maatregels i.v.m. het Coronavirus komen/mogen ouderen en kwetsbaren de deur niet meer uit. Dit kan voor veel ongemak zorgen, denk alleen al aan boodschappen doen, medicijnen halen etc etc.

Wij zoeken daarom mensen om deze groep juist in praktische zaken te helpen. Helpen door de boodschappen te doen en/of medicijnen te halen.

Dit kunnen we tot aan de deur brengen om gepaste afstand te houden van elkaar. Op deze manier blijft het veilig voor iedereen.

Laten we er zijn voor elkaar!!

Wil je helpen?

Bel of App naar: 06 39 241954

Mail naar            : kw@gereformeerdekerkstrijen.nl

mrt 08

Voorlopig geen Vespers

In de weken voorafgaande aan Pasen was het plan iedere woensdagavond vespers te houden in de Gereformeerde Kerk van Strijen.
Thema is dit jaar “Sta op!” 

Helaas gaan deze om begrijpelijke redenen niet door. 

jan 11

Gezinsdienst 2 febuari

Zondag 2 februari is het weer gezinsdienst. 

We hopen jong en oud weer te verwelkomen in gebouw ‘De Haven’ voor een kopje koffie of thee . Ook na de dienst is er koffie. Er is KND voor alle kinderen van 0 tot 12. De kinderen gaan aan het begin van de dienst ook gezellig mee naar de kerk👪 voor de aller kleinste is er voor in de kerk een kleed waar ze kunnen spelen. Ze horen er tenslotte allemaal bij!

Tot dan, of in één van onze andere diensten

jun 06

Kamp 2019

7 & 8 september gaan we weer samen met de kinderen uit de Gereformeerde en Hervormde Kerk Numansdorp op kamp.

Iedereen van groep 3 tot 18 jaar kan zich opgeven.

Voor meer informatie kun hier de uitnodigingsbrief downloaden.

Opgeven gaat via deze link.

apr 21

18 mei: BBQ!

Om elkaar eens op een andere manier te ontmoeten organiseren we 18 mei een barbecue. Iedereen is welkom!

Locatie:
Tijd:
Kosten:
De Haven (achter de kerk)
vanaf 17.00 uur
€7,50 p.p. all-in
kinderen t/m 12 jaar €3,50 p.p.

Aanmelden uiterlijk 7 mei:
-via mail naar of bbq@gereformeerdekerkstrijen.nl
-als je geen mail hebt telefonisch bij Daniël Poesiat 06 3924 1954
-maak voor 7 mei ook ajb het geld over op rek.nr.NL18RABO 0144198185
t.n.v. W. Hamerslag met vermelding van “BBQ”, aantal deelnemers en
achternaam deelnemers. Daarmee wordt je aanmelding definitief.
Als je dieetwensen of allergieën hebt, geef deze dan bij je aanmelding per
mail door, dan willen we daar graag rekening mee houden.

We zien je graag!

PS: Meehelpen? Graag, mail naar bbq@gereformeerdekerkstrijen.nl

feb 20

Pasen 2019

As zondag 21 april hopen we samen Pasen te vieren. In de dienst, die om 9:30 begint, staan we stil bij het lijden maar vooral de opstanding van de zoon, Jezus Christus!

Onze kerkelijk werker Daniel Poesiat zal deze dienst voorgaan.

Hopelijk tot dan!